Verlies op rekening-courant aftrekbaar?

Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!
15 mei 2019
Btw holding niet zonder meer aftrekbaar
5 juni 2019