Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

Verlies op rekening-courant aftrekbaar?
1 juni 2019
Wel of niet sparen in de bv?
6 juni 2019