Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd
16 mei 2022
Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers
23 mei 2022