Verlies door corona? Maak gebruik van de coronareserve