Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb

Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd
17 september 2020
Aanpassing box 3 ontziet kleine vermogens
18 september 2020