Tarief overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 9 procent

Advieswijzer Fiets van de zaak 2022
7 maart 2022
Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag
9 maart 2022