Moeten kosten naheffing parkeerbelasting betaald als naheffing nihil is?

Nieuw beleid inzake kwijtschelding NOW-schuld
5 december 2023
Veel volumedruk en stoppers en faillissementen in de detailhandel
6 december 2023