Kunt u een restant persoonsgebonden aftrek verrekenen?

Zie ginds komt de fiscus…
30 november 2023
Nieuw beleid inzake kwijtschelding NOW-schuld
5 december 2023