Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?

Subsidie voor elektrische auto definitief
11 juni 2020
Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting
16 juni 2020