Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?