Inkomsten hoofdzakelijk van één opdrachtgever: geen sprake van winst