Erfpacht bij eigen woning: wat is aftrekbaar en wat niet?

Kosten voor lijfrente wel of niet aftrekbaar?
26 juni 2023
Te betalen belastingrente inzake toeslagen blijft voorlopig 4%
27 juni 2023