Eindejaarsborrel veranderen in Nieuwjaarsreceptie?

Vijf aandachtspunten voor deze decembermaand
11 december 2023
Uitkering levensverzekering valt buiten de nalatenschap
13 december 2023