Basisregistratie Kadaster niet heilig voor WOZ

Tweede Kamer stemt in met afschaffen salderingsregeling zonne-energie
22 februari 2023
Maak tijdig bezwaar bij navorderingsaanslag 2017 of eerder
23 februari 2023