80%-eindheffing werkkostenregeling tijdig aangeven en betalen

Vervolg box 3: Advies AG over rechtsherstel en invulling werkelijk rendement
12 februari 2024
Doe vóór 1 maart aangifte schenkbelasting van schenking uit 2023
13 februari 2024