Special eindejaarstips 2017

In onderstaande rapport vindt u de eindejaartips voor 2017. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal  van deze planning is echter nog niet definitief, omzet ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Daarnaast gaan we in op de fiscale maatregelen, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III. Ook deze planning zijn nog niet goedgekeurd.

De tips zijn onderverdeeld in 7 categorieën:

  1. Tips voor alle belastingplichtigen
  2. Tips voor ondernemers en rechtspersonen
  3. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
  4. Tips voor de bv en de dga
  5. Tips voor werkgevers
  6. Tips voor de automobilisten
  7. Tips voor de woningeigenaar

Download het rapport.